Over ons

1 lijn is een creatief tekenburo opgericht in 2007 te Amsterdam. Wij zijn ingericht om flexibel en snel te kunnen reageren op wensen vanuit de markt. Het buro kan zorg dragen voor het digitaal uitwerken van bouwkundig tekenwerk in alle fasen van het tekenproces en vervult daarin tevens een controlerende en adviserende rol. Wij denken tijdens het gehele tekenproces mee met de opdrachtgever en leveren uiteraard kwalitatief hoogstaand tekenwerk. Wij zijn zeer bedreven in het bouwkundig uitwerken van ontwerpen van een architect, tot en met het maken van uitvoeringstekeningen voor een aannemer en het maken van productietekenwerk voor een leverancier. Daartoe behoren ook het verzorgen van bouwaanvragen en bijvoorbeeld het maken van verkoop- en splitsingstekeningen. Buiten onze bouwkundige werkzaamheden om, zijn de volgende van onze werkzaamheden specifiek voor de vastgoed branche gericht. Zoals in verband met het beheer van panden het uitwerken van gecertificeerde NEN 2580 metingen en ontruimings- en vluchtwegplattegronden volgens NEN 1414.

Verder kunnen wij, als neutrale derde, assisteren met het controleren van tekeningen van architecten, aannemers of leveranciers. Door onze ervaring met bouwplannen van klein tot groot en van particulier tot projectontwikkelaar, weten wij precies wat er nodig is voor alle tekenwerkzaamheden ten behoeve van het ontwikkelen, ontwerpen, aanvragen en uitvoeren van bouwplannen van elke omvang. Deze processen verlopen niet goed zonder goede communicatie. 1 lijn werkt dan ook graag samen met haar opdrachtgevers in goed overleg en met een open sfeer. We zijn ervan overtuigd dat onze manier van samenwerken, meedenken en adviseren een toegevoegde waarde is voor uw bedrijf en zal leiden tot een positieve ervaring.

Met vriendelijke groet,
Oscar Schermer
Menno Dannenburg

ontwerpt
tekent
vraagt aan
vlucht veilig
meet
begeleidt
Contact